Yerli Firmalarda Teknoloji Adaptasyonu
06.11.2015
Hızla gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak müşteri isteklerinin teknolojiye bağlı değişmesi sonucu özellikle yabancı menşeli firmaların ürünlerindeki inovasyon yerli firmaların iç ve dış piyasadaki rekabet gücünü azaltmıştır. 
 
Yerli firmaların teknolojiyi ve değişen müşteri isteklerini takip etmeleri, profesyonel analiz çalışmaları yapmaları ve bu değişime adapte olmaları kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu konuyu derinlemesine ele aldığımızda müşteri gereksinimlerinin ve isteklerinin değişmesi teknolojideki hızlı ilerleme gerek iç pazarda gerekse global pazarda müşterilerin isteklerinde büyük değişimlere sebep olmuştur. 
 
Artan rekabet koşulları, firmaları iyi hizmet ve en kaliteli ürünü en uygun fiyata vermenin yollarını aramaya itmiştir. Firmalar etkin rekabet için; Teknolojiyi kullanarak değişen rekabet kurallarına uyum sağlamalı, yeni ürünlerdeki teknolojiyi kullanarak mevcut ürünlerin rehabilitasyonu ile hızla değişen teknolojiye ayak uydurmayı amaçlamalıdırlar.
 
Bu durum firmaların faaliyetlerini uzun vadede devam ettirebilmeleri için ar-ge veya inovasyon faaliyetinde bulunmaya itmiş, iç ve dış pazarda rekabet edebilme adına firmaları teknoloji anlamında şirket birikim ve teknoloji kültürünün gelişimini sağlamıştır. Devletin ar-ge konusunda yaptığı düzenlemeler ve destekler yerli firmaların teknoloji adaptasyonunu hızlandırmada önemli katlılar sağlamıştır.