Bilişim Yatırımlarına Doğru Yerden Başlamak Gerek!
20.10.2015
Teknolojinin sürekli kendini yenilemesi bilişim sektörünün diğer sektörlere nazaran daha fazla büyümesine katkı sağlamaktadır. Bu değişim, bilişim sektörü içinde hizmet üreten firmaların dünya devi olmasına neden olmuştur…
 
Ekonomi dergilerinin yayınladıkları dünyanın en büyük 100 veya 500 firmasının içinde yer alan firmaların birçoğu, bilişim sektöründe hizmet üreten firmalardan oluşuyor. Yine dünya ölçeğinde baktığımızda yayınlanan bu listelerin ilk 10 firması içinde 6 bilişim firması olduğu görülüyor. Bu firmaların yıllık ciroları, marka değerleri ve hatta firma bilinirliği birçok ülkenin bu alandaki bilgilerinden daha yüksek… Türkiye’nin 2014 yılı ihracatının 157 milyar dolar olduğunu düşünürsek bu firmaların ne kadar büyük işler yaptığını kıyaslayarak daha rahat anlayabiliriz. Ben ekonomist olmadığım için ekonomik terimlerle kıyaslamalara fazla yer vermeyeceğim… Dikkat çekmek istediğim konu sadece bilişim sektöründe hizmet üreten firmaların ciroları ve ekonomik büyüklükleri değil, gönül ister ki ülkemizde de teknolojik alanda yatırım yapan, dünya devi firmalar ortaya çıksın…
Vurgulamak istediğim diğer bir husus, kapasitelerini artırmak, teknolojilerini yenilemek isteyen firmaların doğru teknolojik yatırımları yapması konusudur. Öncelikli olarak bu konularda mevcut yatırımlarını yenileyecek firmaların otomasyonlarında yerli üretim yapacak olan bilişim firmalarının ürün ve hizmetlerini tercih etmesidir. İşte o zaman gerçek anlamda daha hızlı kalkınan dünya ile bütünleşen dev teknolojik firmalarımız ortaya çıkacaktır. Son yıllarda küçük çaplı olsa da özellikle savunma sanayinde kullanılan yerli teknolojik ürünlerin dünya kamuoyunda ne kadar ses getirdiğini takip edenler görmüştür…
 
Yatırım yapan ve yapmayı düşünen firmaların;
Üretimimizi, verimliliğimizi, kalitemizi artırmak için teknolojiye ne kadar yatırım yapıyoruz?
Doğru teknolojiye mi yatırım yapıyoruz?
Yaptığımız teknolojik yatırımların yaklaşık ömrü ne kadar olacak?
Arada yapacağımız geliştirmeler ve eklemelere uyum sağlayacak mı?
Aldığımız ürün ve hizmetleri doğru firmadan mı alıyoruz?
Bu konuda onlarca proje yapmış işinin ehli firma ve çalışanları olan kurumlardan mı bu hizmetleri alıyoruz?
Biraz ucuza kaçıp, tanıdık birinin referansından mı etkilenip alıyoruz?
Bu sorularını dikkate alarak, doğru yatırımın yapılıp yapılmadığına dikkat çekmek istiyorum. “Ucuz etin yahnisi yenmez” atasözümüz her ne kadar teknolojinin bu denli geliştiği bir dönemde söylenmemiş olsa da konuyu özetler niteliktedir. Çünkü yapacağımız yatırım; ister teknolojik cihazlarda, ister işleri yarı otomatize edecek alanlarda, isterse de hammadde tedariğinde olsun üstünde durulması gereken ve özel planlanması gereken bir konudur.
Bu konularda yanılmamak için; işinize uygun olan cihazların seçimini yapmalı, hizmet alacağınız kurumları doğru tercih etmeli ve bu yatırımlarınızı en iyi şekilde yönetecek insan kaynağının seçimine özen göstermelisiniz. Bu hususları dikkate almazsanız yatırım yaptığınız cihazları atıl duruma düşürüp, yeniden kaliteli insan kaynağı bulma peşine düşersiniz. Ayrıca işletmeniz de yatırımlara ve atılımlara başladığınız durumundan daha kötü duruma düşer, çünkü bu süreçte rakipleriniz boş durmayacaktır….