ENDÜSTRİ 4.0
20.10.2016

Endüstri 4.0 temel olarak Bilişim Teknolojileri ile Endüstriyi bir araya getirmeyi hedefleyen yeni nesil teknoloji dir. Bu teknolojinin amacını oluşturan  bileşenler den ;

Birincisi yeni Nesil Yazılım ve Donanımlar dır. Bugün ki  teknolojiden farkı kullanılan donanım mimarisinin düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar olmasıdır. Bu donanım mimarilerin de kullanılacak olan  işletim ve yazılım sistemlerinin kaynak ve bellek kullanımı bakımından tasarruflu  olmasını hedeflemektedir.

İkinci önemli bileşen ise  İnternet of Things (Nesnelerin İnterneti ) IoT ‘özelliğin de olan tüm cihazların dünyanın neresinde olur ise olsun tek noktadan online yönetilmesi ile  birbiriyle bilgi ve veri alışverişin de olan,  her türlü  cihaz ve araç  gerece entegre edilmiş, sensör ve işleticilerle donanmış, İnternet bağlantılı akıllı elektronik sistemler olmasıdır. Bu sistemleri özetlemek gerekir ise kısaca Siber-Fiziksel Sistemler de diyebiliriz. Üretim sürecinde bulunan İşletmeler de , Fabrikalar da ve Sanayileşme de kullanılan donanımsal teknolojiyle , makineler de siber-fiziksel sistemlerin kullanılması demek insan faktörün den bağımsız  ve  neredeyse kendi kendilerini koordine eden ve yönetebilen   üretim yapabilecek 'Akıllı Sanayileşme, Fabrika ve Üretim' demektir. Eğer Endüstri 4.0 stratejisi gerçekleşirse üretim süresi, maliyetler ve üretim için ihtiyaç duyulan enerji miktarı azalacak, üretim miktarı ve kalitesi artacaktır.